Zasady postępowania z chorymi na EB

Zasady postępowania z noworodkami chorymi na EB (PDF)
Broszury dotyczące leczenia chorych na EB (PDF)