Ważna informacja dotycząca deklaracji.

Szanowni Państwo,calendar-771597_1280

Aby stać się podpieczonym Fundacji EB Polska, konieczne jest wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej (przez Pacjenta lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich)

Wypełnioną i podpisaną deklarację  należy wysłać na adres Fundacji EB Polska:

Fundacja „EB POLSKA”

21-100 Lubartów, ul. Piaskowa 45

Aby przyspieszyć przyjęcie podopiecznego skan deklaracji można równolegle wysłać na adres email: terapia@ebpolska.pl lubfundacja@ebpolska.pl

Zarząd Fundacji EB Polska