Archiwa tagu: Klinika Dermatologii

Spotkanie specjalistów w Klinice Dermatologi WUM

W dniu 19 maja 2014 r. z inicjatywy prof. Cezarego Kowalewskiego ikoszykowa_logo_section Fundacji EB Polska odbyło się w Warszawie w Klinice Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pierwsze spotkanie specjalistów różnych dziedzin medycznych związanych z Epidermolysis Bullosa. Tematem spotkania było stworzenie możliwości prowadzenia specjalistycznej opieki dla pacjentów EB.

Wzorując się na doświadczeniach innych ośrodków europejskich podjęto decyzję o organizacji „KARUZELI EB” w trakcie której pacjenci będą konsultowani przez grono specjalistów w ciągu jednego dnia i w jednym miejscu. Celem grona medycznego i Fundacji EB Polska jest stworzenie dla EB procedur finansowanych przez NFZ jak również programu diagnostyki i leczenia pacjentów z EB pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Rozmawiano także o podjęciu działań naukowych. W czerwcu b.r. planowane jest kolejne spotkanie grupy specjalistów.