Recepty na rok dla przewlekle chorych

Od 4 października obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące recept lekarskich dotyczące wypisywania recept dla chorób przewlekłych wydłużające z 90  do 360 dni. Dotychczas lekarz receptę mógł wypisać na maksymalnie cztery miesiące czyli 120 dni stosowania leku. Po wejściu rozporządzenia, lekarz będzie mógł wypisać jednorazowo 12 recept na następujące po sobie okresy nie przekraczające w sumie 360 dni.

Rozporządzenie to jest jednym z elementów tzw. pakietu kolejkowego mającego na celu zmniejszy kolejki do lekarza i przyspieszyć dostęp do nich pacjentów. Najbardziej na zmianach zyskają pacjenci z chorobami przewlekłymi takimi jak np. epidermolysis bullosa, mukowiscydoza i innymi. Inne zmiany to między innymi wprowadzenie porady receptowej czyli możliwość wypisania recepty bez konieczności wizyty u lekarza oraz możliwość odebrania recepty przez osobę upoważnioną do tego przez pacjenta, od 2016 roku planowane jest umożliwienie wypisywania recepty na niektóre leki przez pielęgniarki.

W związku z tym iż epidermolysis bullosa jest chorobą przewlekła, jest to duże ułatwienie dla tych pacjentów. między innymi poprzez uzyskanie recepty na większa ilość opatrunków, lub niezbędnych maści, kremów lub leków jeśli są konieczne.