Prawidłowo wypełnione recepty na opatrunki

Publikujemy prawidłową wypełniona receptę w razie konieczności zaopatrzenia się w opatrunki Mepilex Transfer lub Mepitel.

Niestety, większość lekarzy ma problem z prawidłowym wypełnieniem recepty i zdarza się tak, iż apteka takiej recepty nie może zrealizować.

Poniżej opis, jak taka recepta, aby mogła być zrealizowana a co za tym idzie, opatrunki wydane, musi być wypełniona

Pierwszy wzór dotyczy zaopatrzenia na 1 miesiąc (ilość jest przykładowa, w zależności od potrzeb), drugi wzór to recepta na 3 miesięczne zaopatrzenie, a trzeci to recepta na 1 miesiąc, wystawiona z odroczonym terminem realizacji.

  • każda poprawka na recepcie wymaga dodatkowej parafki i pieczątki lekarza przy poprawionej informacji
  • dane pacjenta- imię, nazwisko, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, wiek- w przypadku pacjenta poniżej 18 roku życia
  • datę wystawienia i datę realizacji lub x
  • imię i nazwisko lekarza, numer prawa wykonywania zawodu (nadruk lub pieczątka),
  • dane przychodni- nazwa, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, numer telefonu, numer REGON (nadruk lub pieczątka)
  • nazwa leku lub opatrunku, jego ilość, odpłatność (w tym przypadku B)

Jeżeli na recepcie brak dawkowania- można wydać tylko 2 sztuki plastrów !
Jeżeli na recepcie brak odpłatności B- można wydać tylko na 30% odpłatność, czyli 16,69 za sztukę !

W załączonym pliku, znajdują się prawidłowo wypełnione recepty jako wzory

Recepta_mepilex_transfer_mepitel