Podziękowania!

Fundacja EB Polska składa serdeczne podziękowania redakcji PORADNIKA HANDLOWCA za inicjatywę, zaangażowanie i pomoc okazaną podopiecznym Fundacji.

Poradnik Handlowca