“Miejsce Przyjazne Chorym na EB”

Drodzy Przyjaciele,

Zosia

Zosia

Wiemy, że na co dzień borykają się Państwo z różnymi problemami, w tym także związanymi z niezrozumieniem i nieznajomością Waszej choroby. Jednym z celów, dla których powołaliśmy naszą Fundację jest stworzenie jak najszerszej sieci miejsc, w której będziecie Państwo mogli czuć się komfortowo!

Do celu jest jeszcze daleko, ale wiemy, że każdy z Państwa działając w swoim otoczeniu ma już “zaprzyjaźnione” szpitale, przychodnie, apteki czy szkoły.  To miejsca, gdzie, głównie dzięki Państwa działalności, każdy z chorych na EB może spotkać się ze zrozumieniem i życzliwością.

Dlatego postanowiliśmy te miejsca wyróżnić dyplomami i specjalnie przygotowanymi odznaczeniami  “Miejsce Przyjazne Chorym na EB”.

Mamy nadzieję, że zachęci to te ośrodki do jeszcze większego zainteresowania problemem EB oraz zaangażowania w szerzenie świadomości na temat tej choroby, czego Państwo i inni chorzy będziecie beneficjentami.

Zgłoszenia ośrodków na FORMULARZU ZGŁOSZENIA Miejsce Przyjazne Chorym na EB (FORMULARZ ZGŁOSZENIA Miejsce Przyjazne Chorym na EB (1)) prosimy kierować na adres email: terapia@ebpolska.pl przez cały najbliższy tydzień tj. 25-31.10.2015