Jubileusz X-lecia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Fundacja EB POLSKA uczestniczyła w Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w Zakopanem pod hasłem: “Lekarzu, chory na EB może być również Twoim pacjentem”.

Naszym celem było zwrócenie uwagi środowiska medycznego na problemy chorych z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka – Epidermilysis Bullosa (EB) w Polsce oraz szerzenie wiedzy o chorobie i potrzebach pacjentów wśród lekarzy i personelu medycznego. Przedstawiliśmy misję Fundacji, którą jest m.in. stworzenie sieci referencyjnych ośrodków zajmujących się leczeniem i diagnostyką pacjentów z EB. Zachęcaliśmy również do podjęcia współpracy z Fundacją w celu poprawy życia jej podopiecznych, aby mogli żyć bez bólu.

Zarówno choroba, jak i misja Fundacji wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród lekarzy i pielęgniarek oraz przedstawicieli firm medycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją środków opatrunkowych.  Zarząd i Rada Fundacji EB Polska składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i firmom dzięki którym mogliśmy wziąć udział w Kongresie.