Prace nad projektem zarządzenia dot. leczenia szpitalnego – informacja

Szanowni Państwo,

poniżej uwagi dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z dnia 16 lipca 2019 r., które w imieniu  Fundacji EB Polska, Stowarzyszenia DEBRA Polska Kruchy Dotyk, Fundacji EB Polska oraz Fundacji Stella zostały przesłane w dniu wczorajszym do NFZ.

Pobierz plik excell Uwagi do projektu zarzadzenia z dn. 16.07.2019r