Badania genetyczne w kierunku EB

Badania genetyczne w kierunku EBlaboratory-313864_640 (m.in. diagnostyka, określenie statusu nosicielstwa) wykonywane są w Polsce w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Osoby zainteresowane wszelkimi informacjami dot. badań proszone są o kontakt mailowy na adres: terapia@ebpolska.pl lub katarzyna.wertheim@imid.med.pl
Na wszelkie pytania odpowiedzą specjaliści z zakresu genetyki molekularnej: dr n. med. Katarzyna Wertheim-Tysarowska i dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska.

Istnieje również możliwość kontaktu z lekarzem genetykiem – dr n. med. Anną Kutkowską-Kaźmierczak (e-mail: anna.kutkowska@imid.med.pl)