III Edycja GENialnej Szkoły

Szanowni Państwo, matio

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do konkursu GENialnej Szkoły organizowanej przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.

Konkurs kierowany jest do szkół, przedszkoli ma za zadanie ukazanie w jaki sposób szkoła stwarza warunki zaaklimatyzowania chorego dziecka w nowym środowisku wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa tak aby czuło się swobodnie i komfortowo.

Konkurs „GENialna szkoła” służy wyróżnieniu przedszkoli i szkół każdego szczebla i pokazaniu, że są wśród nas nauczyciele z misją!  Do konkursu przyjmujemy zgłoszenia przedszkoli i szkół powszechnych, a także przedszkoli i szkół specjalnych opiekujących się dziećmi chorymi na choroby rzadkie, także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Nagrody w konkursie to nagrody dla całej klasy lub grupy, w której znajduje się dziecko chore.  Przyjmujemy także zgłoszenia od absolwentów szkół – w tym przypadku przyznamy nagrodę specjalną.

Regulamin Konkursu; http://www.mukowiscydoza.pl/Aktualnosci/genialna-szkola-866.html?file=files/matio/gen_szkola/2016/regulamin_konkursu_genialna_szkola_2016.pdf

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ DO DNIA 1 LIPCA

Patronat Honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej

Organizator:  Matio – MATIO – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Partnerzy: Fundacja EB Polska, Stowarzyszenie Alba – Julia